Czy te znaki poziome nakazują zmianę pasa ruchu na sąsiedni, wskazany strzałką?