Czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów?