Czy widoczne na prawym pasie ruchu znaki poziome wyznaczają początek wyjazdu z autostrady?