Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie?