Czy w tej sytuacji wskazania sygnałów świetlnych są ważniejsze niż znaki drogowe?