Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie?