Czy wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, włączasz się do ruchu?