Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami?