Czy skręcając w prawo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem?