Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem?