Czy jadąc na wprost na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed rowerzystą?