Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa ciągnikowi rolniczemu?