Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu, masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z przeciwka?