Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?