Czy jadąc na wprost na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?