Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?