Czy w tej sytuacji jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?