Czy skręcając w prawo masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego?