Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed tramwajem?