Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi?