Czy widoczny na skrzyżowaniu sygnał zielony oznacza bezkolizyjny skręt w lewo?