Czy w tej sytuacji możesz skręcić w prawo, jeżeli nie utrudni to ruchu pieszym i pojazdom poruszającym się drogą poprzeczną?