Czy w tej sytuacji zamierzając skręcić w lewo możesz wjechać za sygnalizator?