Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pieszym?