Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić z zajmowanego pasa ruchu?