Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania?