Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się, jeśli byłoby to związane z gwałtownym hamowaniem?