Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać na wprost przez skrzyżowanie?