Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz pierwszeństwo przed pieszym?