Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem?