Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować ostrożność?