Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd we wskazanym miejscu?