Czy w tej sytuacji możesz zatrzymać pojazd na chodniku tuż przed przystankiem?