Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo pod warunkiem upewnienia się, że nie utrudnisz ruchu innym jego uczestnikom?