Czy zatrzymując pojazd na chodniku, musisz zapewnić pieszym przejście o szerokości co najmniej 1,5 m?