Czy w tej sytuacji możesz zatrzymać pojazd na środkowym pasie jezdni?