Czy możesz zatrzymać pojazd na chodniku zostawiając przejście o szerokości 2 m, jeśli utrudni to ruch pieszym?