Czy na tej drodze dwukierunkowej wolno Ci zaparkować pojazd przy prawej krawędzi jezdni, bezpośrednio za przejściem dla pieszych?