Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić zajmowany pas ruchu, jeśli zamierzasz skręcić w lewo?