Czy na tym skrzyżowaniu masz prawo skręcić w lewo z zajmowanego pasa ruchu?