Czy na tym skrzyżowaniu możesz zawrócić z lewego pasa ruchu?