Czy w tej sytuacji zamierzając jechać prosto powinieneś zmienić zajmowany pas ruchu?