Czy w tej sytuacji możesz zawrócić bezpośrednio za znakiem?