Czy bezpośrednio za tym znakiem masz prawo zatrzymać pojazd?