Czy za tym znakiem masz prawo wyprzedzić pojazd uprzywilejowany?