Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo, aby zaparkować pojazd na chodniku?