Czy masz prawo ominąć ten tramwaj, jeśli zachowasz szczególną ostrożność?