Czy w tej sytuacji wolno Ci wykorzystać widoczną po lewej stronie powierzchnię jezdni do parkowania pojazdu?